Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

[TYTK][TKKHT5][KDQH] Hoàn Thành VH


(Cập nhật: 00h00 12.1.2021)

Cập nhật VH cho các game:
Kim Dung Quần Hiệp (iOS, bản mới tương thích với iOS 13 trở xuống, 14 trở lên chưa test)
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 5 (PC)
Thư Yến Truyền Kỳ (PC, Android)

Bài chính:
Kim Dung Quần Hiệp
https://hoigameachau.com/giang-ho-truyen/
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 5
https://hoigameachau.com/tien-kiem-ky-hiep-truyen-5/
Thư Yến Truyền Kỳ
https://hoigameachau.com/kim-dung-quan-hiep/