Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

[TTW3K] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Total War – Tam Quốc

Cập nhật gần nhất: 18h00 27.7.2019

  • Đã update link down game + VH

Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành
Lời thoại: Hoàn thành

Bài chính: https://hoigameachau.com/total-war-tam-quoc/