Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

[TDKH] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] –  Tây Du Kỳ Hiệp

Cập nhật gần nhất: 18h00 29.04.2019

  • Đã update link down game + VH

Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành 
Lời thoại: 
 Hoàn thành

Bài chính: https://hoigameachau.com/tay-du-ky-hiep/