Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

[Tà Kính] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] Tà Kính

Cập nhật gần nhất: 17h30 4.11.2019

  • Đã update link down game + VH

Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành
Lời thoại: 
Hoàn thành

Bài chính: https://hoigameachau.com/ta-kinh-18/