Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

[SKR] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] –  Sekiro – Dạ Ảnh Song Tử

Cập nhật gần nhất: 17h30 17.04.2019

  • Đã update link down game + VH

Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành 
Lời thoại: 
 Hoàn thành

Bài chính: https://hoigameachau.com/sekiro-da-anh-song-tu/