Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

[NHK] Cập nhật VH Fix Ver 2

[Việt Hóa] – Ngự Hiệp Khách

Cập nhật gần nhất: 18h00 10.01.2019

  • Tối ưu hiển thị
  • Fix một số lỗi nghiêm trọng ở Ver 1

Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành 
Lời thoại: 
Convert (thô)

Bài chính: https://hoigameachau.com/ngu-hiep-khach/