Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

[MVTT] Hoàn Thành VH Thô

[Việt Hóa Thô] – Ma Vương Thức Tỉnh – 城堡传说:魔王觉醒 – Castle Legend:Devil Awakening

(Cập nhật: 21h00 29.05.2020)

  • Đã update link down Game + VH

Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành
Lời thoại: Hoàn thành

Bài chính: https://hoigameachau.com/ma-vuong-thuc-tinh/