Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

[HLQHT] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Hà Lạc Quần Hiệp Truyện

Cập nhật gần nhất: 21h45 02.02.2019

  • Đã update link down game + VH

Lưu ý:

Đây là phiên bản chưa hoàn thiện, chỉ mới xong bố cục, thoại chuẩn vẫn đang dịch, sẽ phát hành sau khi hoàn thành.

Donate góp sức tại: https://www.facebook.com/groups/hoigameachau/permalink/728550637516304/

Thông tin Việt Hóa: 
Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành
Lời thoại: Convert: Hoàn thành| Dịch chuẩn: 
40/100%
Tiến độ donate Thoại: 45/100% 
(Cập nhật: 15h30 2.2.2019)

Bài chính: https://hoigameachau.com/ha-lac-quan-hiep-truyen/