Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

[HAC] Hoàn Thành VH (Năm 1)

[Việt Hóa] – Hiệp Ẩn Các (Năm 1)

(Cập nhật: 19h00 24.12.2020)

  • Đã update link down Game + VH.

Thông tin Việt Hóa: 
Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành
Lời thoại: Hoàn thành

(Cập nhật: 19h00 24.12.2020)

Bài chính: https://hoigameachau.com/hiep-an-cac/