Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

[GHT] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Giang Hồ Truyện

(Cập nhật: 00h00 1.1.2021)

  • Đã update link down Game + VH.

Thông tin Việt Hóa: 
Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành
Lời thoại: Hoàn thành

(Cập nhật: 00h00 1.1.2021)

Bài chính: https://hoigameachau.com/giang-ho-truyen/