Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

Game VH (từ 2016-2017)

Danh sách game do anh em trong nhóm làm giai đoạn 2016-2017 (đa phần là dịch convert):

Hướng dẫn tải link GG khi bị block 24h:
https://hoigameachau.com/hd-tai-link-gg/

Pass giải nén: hoigameachau hoặc hoigametiengtrungviethoa

1.Phàm Nhân Tu Tiên
Game:
GG: http://megaurl.in/EZA6M
Fshare: http://megaurl.in/bdVTglf
Update:
GG: http://megaurl.in/4pVbHNaY
Fshare: http://megaurl.in/nLmrL
Doping:
GG: http://megaurl.in/AhqBBLD
Fshare: http://megaurl.in/x6LYKCcW
Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/tHE5M67
Fshare: http://megaurl.in/x2jGpuaD

2.Hiên Viên Kiếm 6
Game:
GG: http://megaurl.in/P3rQy
Fshare: http://megaurl.in/c2WOVxT
Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/55chgZq3
Fshare: http://megaurl.in/QdVe

3.Võ Lâm Quần Hiệp Tiền Truyện
Game 1.0.28:
GG: http://megaurl.in/Ncf1lOA
Fshare: http://megaurl.in/OfCYqthI
Việt Hóa 1.0.28:
GG: http://megaurl.in/8mGh5la
Fshare: http://megaurl.in/9PZF
Mod Thiên Long Chi Lộ 1.0.2.8:
GG: http://megaurl.in/lEif
Fshare: http://megaurl.in/7Xa6D

4.Võ Lâm Quần Hiệp
Game 1.0.3.1:
GG: http://megaurl.in/Ly6NE4j
Fshare: http://megaurl.in/TQ43d
Việt Hóa 1.0.3.1:
GG: http://megaurl.in/1EW2N4
Fshare: http://megaurl.in/vpfN4DV

5.Tân Tuyệt Đại Song Kiều – Ngư Hý Giang Hồ
Game + Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/Jl7g
Fshare: http://megaurl.in/FgoJ
Fix:
GG: http://megaurl.in/VdYMho
Fshare: http://megaurl.in/8ZLlRf0

6.Tân Tuyệt Đại Song Kiều – Thiên Hạ Vô Khuyết
Game + Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/d3zL
Fshare: http://megaurl.in/uEykBJM

7.Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2
Game:
GG: http://megaurl.in/dK1vrZl
Fshare: http://megaurl.in/KuYRkQ
Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/HGkb7hQd
Fshare: http://megaurl.in/GrFIUCFH

8.Kim Dung Quần Hiệp X
Game + Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/5swBax
Fshare: http://megaurl.in/G0qlaZ

9.Kiếm Hiệp Tình Duyên
Game:
GG: http://megaurl.in/POhLeBJ
Fshare: http://megaurl.in/G7Gv
Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/48lJ
Fshare: http://megaurl.in/gSXMvfA

10.Tân Phong Thần Diễn Nghĩa
Game + Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/kH3KYq
Fshare: http://megaurl.in/UK0mLSE

11.Tân Kiếm Hiệp Truyền Kỳ
Game:
GG: http://megaurl.in/nWfaM4t
Fshare: http://megaurl.in/IK3WD1n
Update:
GG: http://megaurl.in/eFK24
Fshare: http://megaurl.in/dMAikqik
Doping:
GG: http://megaurl.in/ofieAH1
Fshare: http://megaurl.in/wxBF
Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/i4fHlSa
Fshare: http://megaurl.in/KjyOVoi

12.Ngự Thiên Hàng Ma (Chưa có doping, cần mua bản quyền)
Game + VH: http://megaurl.in/FSIr

13.Lạc Xuyên Quần Hiệp (Chưa có doping, cần mua bản quyền)
Game: http://megaurl.in/IDwZ9RdH
Update: http://megaurl.in/wfhGbr2t
VH: http://megaurl.in/LY7fP6