Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

Game VH (từ 2016-2017)

Danh sách game do anh em trong nhóm làm giai đoạn 2016-2017 (đa phần là dịch convert):

Hướng dẫn tải link GG khi bị block 24h:
https://hoigameachau.com/hd-tai-link-gg/

Pass giải nén: hoigameachau hoặc hoigametiengtrungviethoa

1.Phàm Nhân Tu Tiên
Game:
GG: http://megaurl.in/EZA6M
Fshare: http://megaurl.in/bdVTglf
Update:
GG: http://megaurl.in/4pVbHNaY
Fshare: http://megaurl.in/nLmrL
Doping:
GG: http://megaurl.in/AhqBBLD
Fshare: http://megaurl.in/x6LYKCcW
Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/tHE5M67
Fshare: http://megaurl.in/x2jGpuaD

2.Hiên Viên Kiếm 6
Game:
GG: http://megaurl.in/P3rQy
Fshare: http://megaurl.in/c2WOVxT
Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/55chgZq3
Fshare: http://megaurl.in/QdVe
HD Cài Đặt:
GG
Fshare

3.Võ Lâm Quần Hiệp Tiền Truyện
Game 1.0.28:
GG: http://megaurl.in/Ncf1lOA
Fshare: http://megaurl.in/OfCYqthI
Việt Hóa 1.0.28:
GG: http://megaurl.in/8mGh5la
Fshare: http://megaurl.in/9PZF
Mod Thiên Long Chi Lộ 1.0.2.8:
GG: http://megaurl.in/lEif
Fshare: http://megaurl.in/7Xa6D

4.Võ Lâm Quần Hiệp
Game 1.0.3.1:
GG: http://megaurl.in/Ly6NE4j
Fshare: http://megaurl.in/TQ43d
Việt Hóa 1.0.3.1:
GG: http://megaurl.in/1EW2N4
Fshare: http://megaurl.in/vpfN4DV

5.Tân Tuyệt Đại Song Kiều – Ngư Hý Giang Hồ
Game + Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/Jl7g
Fshare: http://megaurl.in/FgoJ
Fix:
GG: http://megaurl.in/VdYMho
Fshare: http://megaurl.in/8ZLlRf
HD:
GG
Fshare

6.Tân Tuyệt Đại Song Kiều – Thiên Hạ Vô Khuyết
Game + Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/d3zL
Fshare: http://megaurl.in/uEykBJM

7.Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2
Game:
GG: http://megaurl.in/dK1vrZl
Fshare: http://megaurl.in/KuYRkQ
Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/HGkb7hQd
Fshare: http://megaurl.in/GrFIUCFH

8.Kim Dung Quần Hiệp X
Game + Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/5swBax
Fshare: http://megaurl.in/G0qlaZ

9.Kiếm Hiệp Tình Duyên
Game:
GG: http://megaurl.in/POhLeBJ
Fshare: http://megaurl.in/G7Gv
Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/48lJ
Fshare: http://megaurl.in/gSXMvfA
HD:
GG

10.Tân Phong Thần Diễn Nghĩa
Game + Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/kH3KYq
Fshare: http://megaurl.in/UK0mLSE

11.Tân Kiếm Hiệp Truyền Kỳ
Game:
GG: http://megaurl.in/nWfaM4t
Fshare: http://megaurl.in/IK3WD1n
Update:
GG: http://megaurl.in/eFK24
Fshare: http://megaurl.in/dMAikqik
Doping:
GG: http://megaurl.in/ofieAH1
Fshare: http://megaurl.in/wxBF
Việt Hóa:
GG: http://megaurl.in/i4fHlSa
Fshare: http://megaurl.in/KjyOVoi

12.Ngự Thiên Hàng Ma (Chưa có doping, cần mua bản quyền

13.Lạc Xuyên Quần Hiệp (Chưa có doping, cần mua bản quyền)

Hướng dẫn tải link GG khi bị block 24h:
https://hoigameachau.com/hd-tai-link-gg/