Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

[ĐQTT4] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Đế Quốc Thiên Thần 4

Cập nhật gần nhất: 23h30 27.01.2019

  • Đã update link down game + VH

Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành 
Lời thoại: 
 Convert

Bài chính: https://hoigameachau.com/de-quoc-thien-than-4/