Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

[CKKD3] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Cổ Kiếm Kỳ Đàm 3

Cập nhật gần nhất: 19h00 7.3.2020

  • Đã update link down VH

Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành
Lời thoại: Hoàn thành

Bài chính: https://hoigameachau.com/co-kiem-ky-dam-3/