Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

Chuyên mục: Thông báo

[CKKD3] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Cổ Kiếm Kỳ Đàm 3 Cập nhật gần nhất: 19h00 7.3.2020 Đã update link down VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại: Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/co-kiem-ky-dam-3/

[HLQHT] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Hà Lạc Quần Hiệp Truyện Cập nhật gần nhất: 00h00 1.1.2020 Đã update link down game + VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại: Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/ha-lac-quan-hiep-truyen/

[HTCD] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Hành trình cuộc đời Cập nhật gần nhất: 00h00 1.1.2020 Đã update link down game + VH Thông tin Việt Hóa: Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/hanh-trinh-cuoc-doi/

[Tà Kính] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] Tà Kính Cập nhật gần nhất: 17h30 4.11.2019 Đã update link down game + VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại:  Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/ta-kinh-18/

[TDKH] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] –  Tây Du Kỳ Hiệp Cập nhật gần nhất: 18h00 29.04.2019 Đã update link down game + VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành Lời thoại:  Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/tay-du-ky-hiep/

[SKR] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] –  Sekiro – Dạ Ảnh Song Tử Cập nhật gần nhất: 17h30 17.04.2019 Đã update link down game + VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành Lời thoại:  Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/sekiro-da-anh-song-tu/