Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

Chuyên mục: Thông báo

[QCBH] Hoàn Thành VH

[Việt Hóa] – Quỷ Cốc Bát Hoang (Cập nhật: 18h55 1.9.2021) VH QCBH đã hoàn thành và sẽ được cập nhật vào lúc 19h00 2.9.2021. Bài chính: https://hoigameachau.com/quy-coc-bat-hoang/

[GHT] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Giang Hồ Truyện (Cập nhật: 00h00 1.1.2021) Đã update link down Game + VH. Thông tin Việt Hóa: Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại: Hoàn thành(Cập nhật: 00h00 1.1.2021)…

[CKKD3] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Cổ Kiếm Kỳ Đàm 3 Cập nhật gần nhất: 19h00 7.3.2020 Đã update link down VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại: Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/co-kiem-ky-dam-3/

[HLQHT] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Hà Lạc Quần Hiệp Truyện Cập nhật gần nhất: 00h00 1.1.2020 Đã update link down game + VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại: Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/ha-lac-quan-hiep-truyen/