Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

All posts by Leon Lã

[TDKH] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] –  Tây Du Kỳ Hiệp Cập nhật gần nhất: 18h00 29.04.2019 Đã update link down game + VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành Lời thoại:  Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/tay-du-ky-hiep/

[SKR] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] –  Sekiro – Dạ Ảnh Song Tử Cập nhật gần nhất: 17h30 17.04.2019 Đã update link down game + VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành Lời thoại:  Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/sekiro-da-anh-song-tu/

Tà Kính (18+)

[Việt Hóa] Tà Kính Thông tin Việt Hóa: Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại:  Hoàn thành (Cập nhật: 17h30 4.11.2019) Thực hiện: Hội Game Á Châu (Lốp Love, Nguyễn…

[TVHT] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Thần Vũ Huyễn Tưởng Cập nhật gần nhất: 21h50 02.02.2019 Đã update link down game + VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành Lời thoại:  Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/than-vu-huyen-tuong/

[ĐQTT4] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Đế Quốc Thiên Thần 4 Cập nhật gần nhất: 23h30 27.01.2019 Đã update link down game + VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành Lời thoại:  Convert Bài chính: https://hoigameachau.com/de-quoc-thien-than-4/