Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

All posts by Leon Lã

[ĐQTT4] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Đế Quốc Thiên Thần 4 Cập nhật gần nhất: 23h30 27.01.2019 Đã update link down game + VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành Lời thoại:  Convert Bài chính: https://hoigameachau.com/de-quoc-thien-than-4/

[ULQĐ] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – U Lâm Quái Đàm Cập nhật gần nhất: 18h00 29.12.2019 Đã update link down game + VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành Lời thoại:  Hoàn thành  Bài chính: https://hoigameachau.com/u-lam-quai-dam/