Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

All posts by Leon Lã

[TDKH] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] –  Tây Du Kỳ Hiệp Cập nhật gần nhất: 18h00 29.04.2019 Đã update link down game + VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành Lời thoại:  Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/tay-du-ky-hiep/

[SKR] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] –  Sekiro – Dạ Ảnh Song Tử Cập nhật gần nhất: 17h30 17.04.2019 Đã update link down game + VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thành Lời thoại:  Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/sekiro-da-anh-song-tu/

Tà Kính (18+)

[Việt Hóa] Tà Kính Thông tin Việt Hóa: Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại:  Hoàn thành (Cập nhật: 17h30 4.11.2019) Thực hiện: Hội Game Á Châu (Lốp Love, Nguyễn…