Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

All posts by Leon Lã

[GHT] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Giang Hồ Truyện (Cập nhật: 00h00 1.1.2021) Đã update link down Game + VH. Thông tin Việt Hóa: Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại: Hoàn thành(Cập nhật: 00h00 1.1.2021)…

Giang Hồ Truyện

[Việt Hóa] – Giang Hồ Truyện Thông tin Việt Hóa: Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại: Hoàn thành(Cập nhật: 00h00 1.1.2021) Link Download: Ủng hộ bản quyền:https://www.taptap.com/app/157863 Game: v5.3 + Việt Hóa– Android (.apk)GoogleDrive: http://megaurl.in/Jo763Fshare: http://megaurl.in/awftzUJMediaFire:…

Hiệp Ẩn Các

[Việt Hóa] – Hiệp Ẩn Các Thông tin Việt Hóa: Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại: Hoàn thành(Cập nhật: 19h00 24.12.2020) Thông tin Game: “Dùng trái tim nhân nghĩa, làm hành động…

Ma Vương Thức Tỉnh

[Việt Hóa Thô] – Ma Vương Thức Tỉnh – 城堡传说:魔王觉醒 – Castle Legend:Devil Awakening Thông tin Việt Hóa Thô: Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại: Hoàn thành(Cập nhật: 21h00…