Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

All posts by Leon Lã

Game Mobile VH (2019-2021)

Các game mobile VH của @Nguyễn Đạt dịch và post trong nhóm từ 2019-2021.  Pass nếu có – hoigameachau 1. Võ Lâm Quần Hiệp MobileAndroidGoogleDrive: http://megaurl.in/BdeDFshare: http://megaurl.in/rz9elIOSGoogleDrive: http://megaurl.in/a0uQxFshare: http://megaurl.in/r0PPzy 2. Giang Hồ Quần Hiệp Truyện AndroidGoogleDrive: http://megaurl.in/i0zZFshare: http://megaurl.in/fWx9UQIOSGoogleDrive: http://megaurl.in/CiIqkIFshare: http://megaurl.in/vwgGFQ8 3.…

Tuyết Ấm

[Việt Hóa] – Tuyết Ấm – 暖雪 – Warm Snow Cửa son gạo thịt bỏ ôi, Bao người chết rét xương phơi ngoài đường! Nghịch thiên phạm thuận, tất có…

[QCBH] Hoàn Thành VH

[Việt Hóa] – Quỷ Cốc Bát Hoang (Cập nhật: 18h55 1.9.2021) VH QCBH đã hoàn thành và sẽ được cập nhật vào lúc 19h00 2.9.2021. Bài chính: https://hoigameachau.com/quy-coc-bat-hoang/

Thư Yến Truyền Kỳ

[Việt Hóa] – Thư Yến Truyền Kỳ – Shuyan Saga Ủng hộ Bản quyền:@PChttps://store.steampowered.com/app/594680/Shuyan_Saga/@Androidhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.markmedia.shuyan Link Download: @PCBộ cài game:GoogleDrive: http://megaurl.in/VXrEFshare: http://megaurl.in/FZJZVH:Pass giải nén – hoigameachau hoặc là hoigameachau.comGoogleDrive: http://megaurl.in/gUqNQFshare: http://megaurl.in/uPMz@AndroidĐịnh…