Trang tin tức, sản phẩm của Hội Game Á Châu

All posts by Leon Lã

Ma Vương Thức Tỉnh

[Việt Hóa Thô] – Ma Vương Thức Tỉnh – 城堡传说:魔王觉醒 – Castle Legend:Devil Awakening Thông tin Việt Hóa Thô: Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại: Hoàn thành(Cập nhật: 21h00…

[CKKD3] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Cổ Kiếm Kỳ Đàm 3 Cập nhật gần nhất: 19h00 7.3.2020 Đã update link down VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại: Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/co-kiem-ky-dam-3/

Cổ Kiếm Kỳ Đàm 3

[Việt Hóa] – Cổ Kiếm Kỳ Đàm 3 Thông tin Việt Hóa: Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại: Hoàn thành(Cập nhật: 19h00 7.3.2020) Thông tin Game:Cổ Kiếm Kỳ Đàm 3 là phần mới nhất…

[HLQHT] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Hà Lạc Quần Hiệp Truyện Cập nhật gần nhất: 00h00 1.1.2020 Đã update link down game + VH Bố cục (UI, Name, Skill, Item,…): Hoàn thànhLời thoại: Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/ha-lac-quan-hiep-truyen/

[HTCD] Hoàn thành VH

[Việt Hóa] – Hành trình cuộc đời Cập nhật gần nhất: 00h00 1.1.2020 Đã update link down game + VH Thông tin Việt Hóa: Hoàn thành Bài chính: https://hoigameachau.com/hanh-trinh-cuoc-doi/